IDC

Jak dbać o aparat słuchowy?

Wszystkie aparaty słuchowe działają lepiej, gdy są poprawnie pielęgnowane!

Najważniejsze czynności, które powinien wykonywać właściciel aparatu słuchowego:

Codzienne osuszanie

Ze względu na ograniczoną tolerancję aparatu słuchowego na temperaturę należy osuszać aparat  w sposób bardzo rozważny. Aparat powinien być przewietrzany (nie należy zamykać go szczelnie w pudełku po kilkugodzinnym użytkowaniu). Ważna jest też temperatura suszenia. Może ona być wyższa od temperatury pokojowej, wtedy wilgoć szybciej odparuje, ale musi być kontrolowana. Nie wolno przegrzewać aparatu, gdyż w ten sposób można go trwale uszkodzić. Zbyt wysoka temperatura powoduje najpierw stopienie się ochronnej warstwy  izolacji, którą posiada większość aparatów słuchowych, a potem następuje proces uszkodzenia elementów elektroniki.

Najlepszym rozwiązaniem kwestii suszenia aparatu słuchowego są nowoczesne elektroniczne osuszacze do aparatów słuchowych. Nie tylko zapewniają odpowiednią stałą temperaturę suszenia, ale także stabilizują ją automatycznie. Są więc bardzo bezpieczne dla aparatu słuchowego. Zapewniają także prawidłową cyrkulację powietrza – aparat jest suszony, a nie tylko podgrzewany. W przypadku większego zawilgocenia można bezpiecznie włączyć osuszanie aparatu ponownie, powtarzając cykl.

Dezynfekcja

Z uwagi na bakterie, grzyby i wirusy występujące w każdym ludzkim uchu – przenoszone samoczynnie na aparat słuchowy – zalecane jest odkażanie aparatu dostępnymi środkami (np. nawilżone chusteczki do czyszczenia aparatów słuchowych). Jednak najskuteczniejszy proces dezynsekcji – za pomocą promieniowania ultrafioletowego – zapewniają elektroniczne osuszacze z funkcją UV. W tych modelach osuszaczy cykl klinicznego czyszczenia UV włącza się automatycznie podczas procesu suszenia. Wystarczy wieczorem umieścić aparat w osuszaczu, włączyć urządzenie i wrócić po czysty i suchy aparat rano. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość przerwania programu suszenia lub ponownego uruchomienia urządzenia. Minimalny pobór prądu nieaktywnego osuszacza pozwala na pozostawienie zasilacza na stałe, bez konieczności codziennego wyłączania z gniazdka.

Elektroniczne osuszacze do aparatów słuchowych to połączenie maksymalnej dbałości o aparat słuchowy z minimalnym nakładem pracy ze strony użytkownika, a więc idealne rozwiązanie.

Scroll to Top