Zagrożenia dla aparatu słuchowego

Aparat słuchowy… Aparat słuchowy jest urządzeniem elektronicznym dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika. Obecnie może to być sprzęt o bardzo dużym zaawansowaniu technologicznym, a więc także kosztowny. Każdy aparat słuchowy, niezależnie od klasy, zaawansowania technologicznego czy modelu jest narażony na działanie wilgoci. …i jego użytkownik Użytkownicy często zapewniają,...

więcej...