Nota

Właścicielem strony internetowej działającej pod adresem idc.pl jest:
INFO DATA CONSULTING
ul. Fryderyka Chopina 5
05-074 Halinów
Polska
NIP: 526-146-51-14

Wszelkie zawarte na stronie treści, ilustracje i fotografie znajdują się pod ochroną prawną zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego na mocy UOPAiPP z 1994 roku z późniejszymi zmianami.
Wszelkie nazwy, zastrzeżone znaki towarowe, fotografie i inne przejawy prawa autorskiego zamieszczone na stronie idc.pl i nie należące do IDC są własnością  ich prawnych właścicieli. Zostały one przedstawione w celach informacyjnych za ich zgodą.

Nieautoryzowane wykorzystywanie niniejszej witryny internetowej w całości jak i we fragmentach (takie jak powielanie dowolną techniką, przechowywanie i udostępnianie) jest bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione.